Açılıyor...
Gelecek sayı
Gelecek sayı

Çocuk Cerrahisi Dergisi/Turkish Journal of Pediatric Surgery

Kısa bir süre sonra 36. Cilt 1. Sayı makaleleri yayına açılacaktır.


Çocuk Cerrahisi Dergisi özgün makaleler, teknik yenilikler, editöre mektuplar ve derleme makaleleri yayınlamaktadır.
Çocuk Cerrahisi Dergisi ÜAK Doçentlik başvurularında yer alan "Ulusal Hakemli Dergi" kapsamındadır.
Çocuk Cerrahisi Dergisi TR Dizin ve ASOS Indeks'de dizinlenmekte/taranmakta/indekslenmektedir.