Açılıyor...
Dergi hakkında
Dergi Hakkında

Çocuk Cerrahisi Dergisi/Turkish Journal of Pediatric Surgery

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği ve Çocuk Ürolojisi Derneği'nin resmi ortak yayını olan Çocuk Cerrahisi Dergisi 1986 yılından beri düzenli olarak yayınlanmaktadır. Bağımsız bir yayın politikasına sahip olan dergimiz çift-kör hakemli, uluslararası açık erişimli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.
Derginin amacı okuyucuların mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak amacı ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel gelişmelerin paylaşıldığı bir ortam oluşturmaktır. Çocuk Cerrahisi Dergisi özgün makaleler, teknik yenilikler, editöre mektuplar ve derleme makaleleri yayınlamaktadır.
Çocuk Cerrahisi Dergisi ÜAK Doçentlik başvurularında yer alan "Ulusal Hakemli Dergi" kapsamındadır.
Çocuk Cerrahisi Dergisi TR Dizin ve ASOS Indeks'de dizinlenmekte/taranmakta/indekslenmektedir.